Stratejide Bilişim Teknolojileri

30 May

Günümüzde bilişim teknolojileri girişim ve girişimciler için kritik bir öneme sahiptir. Bilişim teknolojileri sadece destekleyici bir fonksiyon değil, aynı zamanda rutin işlerin otomatik bir biçimde yönetilmesi ve süreç verimliliğinin artırılmasını yardımcı olur. Bilişim teknolojileri birçok iş alanında ürün ve servisleri birbirine entegre eder.

Bilişim Teknolojileri Uygulamaları Portföyü: Şirketlerin yararlanacağı iş aplikasyonları şirketlerin faaliyet süreçlerini kolaylaştırır. Bu destek genellikle ERP, CRM, HR/HCM, iş zekası ve analizi ve geniş bir yelpazede öznel sektörel çözüm sistemlerini içermektedir.

Bilişim Teknolojileri Altyapısı: Stratejik açıdan güçlü olmanın diğer bir parçasıda donanım, işletim sistemi, veritabanı , potansiyel müşteriler için sunulacak platform ve güçlü iletişim kabiliyetine sahip olmak için yeterli bir altyapıya sahip olmaktır. Bulut sistemi altyapısından yararlanamak işlerin uzak lokasyonlardan da kolaylıkla yönetmesine yardımcı olacaktır.

Bilişim Teknolojileri Yönetimi: Bilişim teknolojilerinde stratejik gelişimin bu bölümü bir karar vermeyi kapsamaktadır. Şirketler kendi bünyesinde bir bilişim teknolojilerine mi sahip olmalıdır, yada taşeron bir firmadan mı destek almalıdır?

Bilişim Teknolojileri Yönetimsel Tasarım: Sağlayacağımız strateji planlama hizmeti iş, müşteri ve personel bakımından başarı, artış, düşüş, değerlendirme gibi ölçümlerin yapılabilmesi için bir tasarım modeli sunmaktadır.

paylaş: